Groep 4A

In groep 4a staan juf Paula en juf Linda voor de groep.

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Paula er en juf Linda is er op donderdag en vrijdag. 

In groep 4 wordt iedere dag gewerkt aan technisch lezen, rekenen, taal en spelling.
Bij rekenen leren we dit jaar sommen tot 100 en de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10.

Door technisch lezen kunnen we woorden en zinnen steeds beter en op tempo lezen. Ook besteden we aandacht aan begrijpend lezen, dit doen we met behulp van 'Nieuwbegrip'.

Naast het reguliere werk, leren we in groep 4 ook om met een weektaak te werken. Op de weektaak staat wat je moet en mag doen als je werk klaar is. Hiermee bevorderen we het zelfstandig werken en kunnen we kinderen laten werken op hun eigen niveau.

Wat we ook vaak doen is schrijven, we leren alle hoofdletters dit jaar.

Daarnaast hebben we Engels en ook Bomberbot. Dit gaat over digitale vaardigheden, waaronder ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Bij Kanjertraining is er aandacht voor het klassenklimaat. We vinden het erg belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en zich veilig voelt in de klas en op school. Met behulp van verhalen en diverse opdrachten oefenen we hoe we met elkaar omgaan, zodat het voor iedereen prettig is.

Natuurlijk is er ook tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, knutselen, muziek en drama.

We gaan er samen een gezellig en goed jaar van maken!


      Klik hier