29 januari 2020

Op 30 en 31 januari is de school dicht, we staken!!

Waarom staken we?
 In de media gaat het vooral om salarissen. Dit blijft een belangrijk item. Alle politieke partijen zijn
het er over eens dat leerkrachten in het primair onderwijs hetzelfde werk doen als tweedegraads
docenten in het voortgezet onderwijs. De waardering in salaris wordt echter al jaren
vooruitgeschoven. Ook de eerder aangekondigde loonverhoging lost dit probleem nog niet op.
 Salaris is echter niet de belangrijkste reden om te gaan staken. Van alle beschikbare budgetten gaat
ongeveer 80 procent op aan salarissen voor leerkrachten. Met de twintig procent die overblijft
worden de kosten van het gebouw (verwarming, onderhoud, verzekering, schoonmaak) en
inventaris (ICT, meubilair, leermiddelen) betaald. De beschikbare budgetten blijven echter achter bij
de werkelijke kosten. Meerdere budgetten zijn al meerdere jaren niet of nauwelijks geïndexeerd.
Om de werkelijke kosten te kunnen betalen worden er dan – steeds vaker – minder leerkrachten
ingezet om zo budget vrij te maken voor aanschaf van materialen of onderhoud aan het gebouw.
Klassen worden hierdoor groter en de werkdruk neemt toe. Op veel scholen wordt dan ook gewerkt
met verouderde leermaterialen. Het actueel houden (en uitbouwen) van de mogelijkheden van ICT
is op veel scholen een probleem. Er zijn in Nederland zelfs scholen waar door achterstallig
onderhoud aan het gebouw veiligheid en gezondheid van kinderen en leerkrachten in het geding is.
 In de periode na de kerstvakantie – dit zijn twee weken - heeft één op de zes basisscholen al te
maken gehad met vacatures die niet konden worden ingevuld of dat er geen vervanger beschikbaar
was. Op dit moment krijgen bijna 6000 kinderen in Nederland dagelijks geen goed onderwijs omdat
er geen invaller of bevoegde leerkracht beschikbaar is. We raken al gewend – ook op de
Vullerschool - aan het idee dat er in een week vier of vijf verschillende invallers voor een groep
staan. Continuïteit en kwaliteit komen steeds meer onder druk te staan door het tekort aan
leerkrachten. Het tekort aan leerkrachten loopt snel op. Ook in Gorssel krijgen we hier steeds meer
mee te maken. Bij een griepgolf zal de bemensing van groepen dan ook steeds vaker onder druk
komen staan. Kinderen zullen vaker naar huis worden gestuurd. Er zullen vaker onbevoegden voor
de klas staan. Er zullen vaker groepen moeten worden samengevoegd. De werkdruk van
leerkrachten (en dus het ziekteverzuim) zal door het tekort aan leerkrachten verder toenemen.
Media
  • Image2c8e254a32304c37a07cb3d92d30f0e7