Onze School

De Vullerschool in Gorssel is een gezellige basisschool met ruim 250 leerlingen. Onze school biedt hen een fijne, inspirerende en leerzame tijd. Als openbare school gaan we uit van respect voor verschillende maatschappelijke, culturele en religieuze achtergronden.

Brede ontwikkeling

Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling. We ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Kinderen verschillen onderling in interesses en talenten. Door hiervan uit te gaan in ons onderwijs, bieden we de kinderen de mogelijkheid hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen.

Verantwoord en vooruitstrevend

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We laten ons inspireren door wetenschappelijk onderzoek en vertalen dit naar ons onderwijs op een verantwoorde en vooruitstrevende manier. We richten ons ook op de talentontwikkeling van teamleden, zodat ze voldoende zijn toegerust voor hun taken.
De kinderen werken met moderne lesmethodes, daar horen ook digitale methodes en middelen bij.

Actief lerende houding

Door verschillende werkvormen in te zetten, krijgen de kinderen boeiend en betekenisvol onderwijs. We variëren in de manier waarop we de lesstof aanbieden: klassikaal, interactief en samenwerkend. In ons onderwijs komen we tegemoet aan de behoeften die kinderen hebben in hun leerproces. Ze leren zelf keuzes maken, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en omgaan met elkaar. Hiermee stimuleren we een actief lerende houding, waardoor ze verder kunnen komen in hun leerproces. We volgen de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen met het cito-leerlingvolgsysteem. 

Talentateliers 

Naast onze focus op de cognitieve ontwikkeling, besteden we ook aandacht aan creativiteit, sociale vaardigheden en welbevinden. Zowel leerlingen als leerkrachten zullen worden uitgedaagd om hun talenten te benutten en te ontwikkelen. Dat kunnen ze vooral doen in onze 'talentateliers'. Hier bieden wij een diversiteit in aanbod onder meer op het gebied van kunst & cultuur, wetenschap & techniek, muziek, drama, sport en 21e eeuwse vaardigheden.
De ateliers worden verzorgd door zowel onze eigen leerkrachten als door externe deskundigen.

 

Positieve benadering

 Als team zetten we al onze mogelijkheden in om onze leerlingen de juiste ondersteuning te geven. We kijken daarbij verder dan het leren van de schoolse vakken. Het gaat ook om het welbevinden van kinderen, een voorwaarde voor ontplooiing. Ze mogen zich thuis voelen, erbij horen en zich gewaardeerd voelen. Daarom kiezen we voor een positieve benadering, gecombineerd met duidelijke regels en afspraken. We geven hen zelfvertrouwen, omgaan met anderen en gebruik te maken van hun creatieve mogelijkheden. Voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden zetten we de Kanjermethode in. 
  

Schoolbel in de toren

Onze school is gevestigd in een sfeervol gebouw met een echte schoolbel in de toren.
Een mooi, groot en gevarieerd speelterrein met daarnaast een voetbalveld, geeft de kinderen de ruimte zich uit te leven, tijdens de pauzes en bij het buitenspelen.
In het gebouw zijn verschillende ruimtes (ateliers) ingericht voor creatieve vakken en techniek. In ons gebouw is ook een buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal gevestigd.