Verlof

Leerplicht

 Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 

Absentie

 Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders. 

Verlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:
* verhuizing van het gezin
* huwelijk van bloed- of aanverwanten
* ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
* overlijden van bloed- of aanverwanten
* huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
* ambtsjubileum van ouders of grootouders
* andere gewichtige omstandigheden 

Vakantie

Kijk voor uitgebreide informatie van de Gemeente Lochem op: https://www.lochem.nl/in-en-over-lochem/in-lochem/onderwijs/schoolverlof.html
vanaf punt 3.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of hier downloaden.