Ouderraad

 

Wie zijn wij?

De ouderraad van de Vullerschool bestaat uit ouders uit de verschillende groepen van de school en één leerkracht. Er wordt naar gestreefd om één ouder per groep in de ouderraad zitting te laten nemen, zodat er contact is met alle groepen en ouders van de school.

De leden van de ouderraad schooljaar 2023-2024 zijn: Evelien van Dam (Voorzitter), Marloes Went (Voorzitter), Marjolein de Vlieg (Penningmeester), Dominique Stellingwerf (Secretaris), Rens Schonewille, Saskia Rozema, Mijke van Os, Pinar Erbudak, Nienke Plante, Nanna Slothouber, Titia van ’t Hof en Bernadet Bensink (leerkracht).

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert samen met de docenten activiteiten die bijdragen aan het (leer)plezier op de Vullerschool. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningsspelen en het Zomerfeest. Maar ook andere projecten kunnen worden opgepakt of financieel worden ondersteund, zoals de Rotary Kidsrun, Het Oogstfeest, de Avond4daagse en eventuele thema-avonden zoals thema avond Mediawijsheid.

Ouderbijdrage

Alle activiteiten die de ouderraad organiseert en/of ondersteunt, worden betaald met het geld dat de ouderraad ontvangt van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Zo worden onder andere cadeautjes voor alle kinderen gekocht, eten en drinken geregeld en de huur/koop van de verschillende goederen en diensten hiervan bekostigd. Ook krijgt elke klas vanuit deze ouderbijdrage elk jaar € 100,- om zelf iets te organiseren, dan wel speelgoed/spullen aan te schaffen voor in de klas. Daarnaast financiert de ouderraad het smoelenboek voor de leerlingen van groep 8. Via deze weg, bedankt voor jullie bijdrage!

Vind je het leuk om ons te helpen bij één van onze activiteiten of heb je andere ideeën en suggesties/opmerkingen? Spreek ons aan op het schoolplein of mail ons: ouderraad@vullerschool.nl