Waardevolle spullen

De schoolorganisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van  meegebrachte materialen, tenzij hierover met de schooldirecteur vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt.