Schoolreizen en kampen

De groepen 1 t/m 5 gaan eenmaal per jaar op schoolreis. De groepen 6 t/m 8 gaan jaarlijks enkele dagen op kamp. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd door de leerkracht van uw kind. Voor de schoolreizen en de kampen wordt een ouderbijdrage gevraagd aan ouders.