Regels met betrekking tot sponsoring

Sponsoring is mogelijk binnen de volgende uitgangspunten:
• Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs, van de school en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengen.
• Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit niet beïnvloeden en niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. De school mag in geen enkel opzicht afhankelijk zijn of worden van sponsormiddelen.
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische- en onderwijskundige taak- en doelstelling van de school.
Op dit moment is er geen sprake van sponsoring.