Regels met betrekking tot de veiligheid

Wat betreft bedrijfshulpverlening en veiligheid, zijn de volgende maatregelen getroffen:
• Een aantal leerkrachten van de school is gediplomeerd bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) worden jaarlijks bijgeschoold om hun kennis op peil te houden.
• In het gebouw is vluchtwegsignalering en verlichting aangebracht.
• In het gebouw is een beveiligingsinstallatie aanwezig.
• De brandveiligheid van het gebouw wordt jaarlijks gecontroleerd door de brandweer.
• De brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd.
• In ieder lokaal en iedere andere ruimte in school is een ontruimingsplan aanwezig.
• De school houdt minstens eens per jaar een ontruimingsoefening.
• Op school is een veiligheidsplan vastgesteld met daarin het beleid rondom veiligheid.