Voortgezet Onderwijs

Tijdens de informatieavond voor de groepen 8 wordt het voortgezet onderwijs (VO) besproken. Hierbij wordt uitgelegd welke vormen van onderwijs de regio te bieden heeft en welke niveaus hierbij horen. Scholen voor voortgezet onderwijs laten de toelating van leerlingen niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst.

In groep 7 wordt rond mei de Entreetoets afgenomen. Op basis van deze en eerdere gegevens van het kind voert de leerkracht een gesprek met ouders en de leerling aan het einde van het schooljaar. In dit gesprek zal een voorlopig verwacht advies voor het voortgezet onderwijs besproken worden. Dit advies komt tot stand in overleg met de IB- er.

In groep 8 krijgt iedere leerling voor 1 maart het definitieve schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.

Naast dit schooladvies komt er voor alle leerlingen een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets, welke wordt afgenomen in april. Als de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.