Ouderraad

Onze school kent een ouderraad. Op De Vullerschool bestaat de ouderraad uit twaalf ouders. De vertegenwoordigers van de ouders nemen zitting voor maximaal 4 jaar. Tijdens de informatieavonden kunnen ouders zich beschikbaar stellen.
De ouderraadsleden stellen het op prijs wanneer ouders hen benaderen met suggesties en opmerkingen betreffende zaken die met school te maken hebben. De leden van de ouderraad verlenen verder hand- en spandiensten bij de organisatie van activiteiten in en rond school.